Rafrænir sjóðir

Kvika eignastýring hf. starfrækir fjölda verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem eru rafrænt skráðir og opnir almenningi til fjárfestingar. Félagið býður upp á fjölbreytt úrval skuldabréfa-, hlutabréfa- og blandaðra sjóða.

Eldgjá

Sjóðurinn er ætlaður viðskiptavinum Kviku eignastýringar sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma í blönduðu safni hlutabréfa og skuldabréfa á innlendum og erlendum mörkuðum.

19,82%

Innlend hlutabréf

Sjóðurinn er ætlaður fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt í hlutabréfum til lengri tíma með virkri stýringu. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið umtalsverðar.

37,13%

Innlend skuldabréf

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu í innlendum skuldabréfum.

6,13%

Lausafjársjóður

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til skemmri eða lengri tíma með fjárfestingum í innlánum & verðbréfum.

1,12%

Sértryggð skuldabréf

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu í sértryggðum skuldabréfum

3,03%

Stutt skuldabréf

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til skemmri tíma með virkri stýringu í stuttum innlendum skuldabréfum.

1,4%

Hlutabréfavísitala

Ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með vel dreifðu eignasafni með óvirkri stýringu í innlendum hlutabréfum.

36,6%

Ríkisskuldabréfavísitala

Sjóðurinn hentar vel fjárfestum sem vilja langtímafjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum með lágmarkskostnaði.

0,15%

Ríkisverðbréf

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til lengri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

2,19%

Ríkisverðbréf stutt

Sjóðurinn er ætlaður þeim fjárfestum sem vilja ávaxta fé sitt til skemmri tíma með virkri stýringu á skuldabréfum með ábyrgð ríkissjóðs.

0,46%