Kvika Eignaleið IV - Vaxtarsafn

Þróun sjóðs - veldu tímabil

Nafnávöxtun

Ársávöxtun

Fjárfestingaheimildir


EIGNAFLOKKUR

VÆGI

Hlutabréf 0-75%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum 0-70%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum 0-70%
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta í hlutabréfum og tengdum afurðum 0-20%
Skráð hlutabréf 0-50%
Óskráð hlutabréf 0-10%
Samlagshlutafélög 0-10%
Innlán 0-60%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-60%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í innlánum 0-60%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í innlánum 0-60%
Skuldabréf 20-100%
Skuldabréf og víxlar útgefin af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0-90%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í ríkisskuldabréfum 10-80%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í ríkisskuldabréfum 0-50%
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta aðallega í ríkisskuldabréfum 0-20%
Fagfjárfestasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum og víxlum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0-10%
Verðbréfasjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum 0-15%
Fjárfestingarsjóðir sem fjárfesta aðallega í skuldabréfum 0-15%
Innlend skuldabréf og víxlar önnur en getið er hér að ofan 0-20%