Kvika - Eldgjá

Blandaður sjóður

Þróun sjóðs - veldu tímabil

Nafnávöxtun

Ársávöxtun

Fjárfestingaheimildir


EIGNAFLOKKUR

VÆGI

ÞAR AF ERLENT

Hlutabréf 0-100% 0-100%
Skráð hlutabréf 0-100% 0-100%
Óskráð hlutabréf 0-20% 0-20%
Skuldabréf 0-100% 0-100%
Skuldabréf og víxlar útgefin af íslenska ríkinu eða með ábyrgð þess 0-100% 0-100%
Önnur skráð skuldabréf og víxlar 0-100% 0-100%
Óskráð skuldabréf og víxlar 0-30% 0-30%
Hlutdeildarskírteini 0-100% 0-100%
Hlutdeildarskírteini verðbréfasjóða 0-100% 0-100%
Hlutdeildarskírteini sjóða um sameiginlega fjárfestingu 0-100% 0-100%
Hlutadeildarskírteini annarra sérhæfðra sjóða 0-20% 0-20%
Innlán 0-100% 0-100%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-100% 0-100%
Annað
Skortsala skráðra verðbréfa 0-20% 0-20%
Afleiður vegna stöðutöku eða áhættuvarna 0-80% 0-80%
Lántaka 0-25% 0-25%