Kvika - Stutt skuldabréf

Innlendur skuldabréfasjóður

Þróun sjóðs - veldu tímabil

Nafnávöxtun

Fjárfestingaheimildir


EIGNAFLOKKUR

VÆGI

Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af sveitarfélögum og opinberum aðilum 0-100%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af fjármálafyrirtækjum 0-100%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af öðrum fyrirtækjum 0-100%
Innlán fjármálafyrirtækja 0-100%

Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af ríkissjóði, aðilum með ríkisábyrgð eða tryggðir með ríkisábyrgð

0-50%

Óskráðir peningamarkaðsgerningar og skuldabréf

0-20%
Afleiður 0-30%