Forsíða /
Sjóðir

Sjóðir

Hlutabréfasjóðir

Hlutabréfasjóðir

Gengi1M6M1 ár2 ár3 ár4 ár5 árÁ þessu ári
Sæki gögn...
Sæki gögn...

Skuldabréfasjóðir

Skuldabréfasjóðir

Gengi1M6M1 ár2 ár3 ár4 ár5 árÁ þessu ári
Sæki gögn...
Sæki gögn...

Ríkisskuldabréfasjóðir

Ríkisskuldabréfasjóðir

Gengi1M6M1 ár2 ár3 ár4 ár5 árÁ þessu ári
Sæki gögn...
Sæki gögn...

Erlendir sjóðir

Erlendir sjóðir

Gengi1M6M1 ár2 ár3 ár4 ár5 árÁ þessu ári
Sæki gögn...
Sæki gögn...

Blandaðir sjóðir

Blandaðir sjóðir

Gengi1M6M1 ár2 ár3 ár4 ár5 árÁ þessu ári
Sæki gögn...
Sæki gögn...

Ávöxtun sjóða sýnir árlega ávöxtun á hverjum tíma. Til skýringar sýnir 1 árs ávöxtun 12 mánaða ávöxtun en 2 ára ávöxtun sýnir árlega ávöxtun síðustu 24 mánuði.

Almennur fyrirvari vegna fjárfestinga í sjóðum

Fjárfesting í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta. Virði þeirra getur hækkað og lækkað. Áhætta af fjárfestingu eykst samhliða fjármögnun fjárfestingarinnar með lánsfé.

Söguleg ávöxtun er hvorki vísbending um né trygging fyrir ávöxtun í framtíð.

Fjárfestum er ráðlagt að leita sér sérfræðiráðgjafar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingarmarkmið og fjárhagsstaða fjárfesta eru mismunandi. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér reglur, lykilupplýsingar og útboðslýsingar sjóða og þá sérstaklega umfjöllun í þeim um áhættuþætti. Fjárfestingarheimildir og fjárfestingarmarkmið sjóða eru mismunandi eftir formi þeirra. Fjárfestum er bent á að fjárfestingarsjóðir hafa rýmri fjárfestingarheimildir en verðbréfasjóðir svo dæmi sé tekið sem getur leitt til minni áhættudreifingar. Fjárfesting í fjárfestingarsjóðum er því almennt áhættumeiri fjárfesting en í verðbréfasjóðum.

Framangreind umfjöllun er einvörðungu birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem ráðleggingu um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum eða þjónustu. Kvika eignastýring hf. ábyrgist ekki nákvæmni, áreiðanleika né réttmæti upplýsinga sem upprunnar eru frá þriðja aðila.

Skattlagning hlutdeildarskírteina fellur undir lög um tekjuskatt nr. 90/2003 um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur nr. 94/1996. Eigendur hlutdeildarskírteina í sjóðum eru hvattir til að kynna sér skattalega stöðu sína og leita ráðgjafar sérfræðinga s.s. skattalögfræðinga eða endurskoðenda.

Kvika eignastýring hf. hefur útvistað hluta af daglegum rekstri til Kviku banka hf. á grundvelli laga um verðbréfasjóði, nr. 116/2021 og laga um sérhæfða sjóði, nr. 45/2020. Kvika eignastýring hf. hefur starfsleyfi sem rekstraraðili sérhæfðra sjóða samkvæmt lögum nr. 45/2020, um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Starfsleyfið tekur til reksturs sérhæfðra sjóða sbr. 1. og 2. mgr. 9. gr. laganna og eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar, vörslu og umsýslu hlutdeildarskírteina eða hluta sjóða um sameiginlega fjárfestingu og móttöku og miðlun fyrirmæla varðandi fjármálagerninga, sbr. 1-4. tölul. 3. mgr. 9. gr. laga um rekstraraðila sérhæfðra sjóða nr. 45/2020. Auk þess hefur félagið starfsleyfi sem rekstrarfélag verðbréfasjóða á grundvelli 7. tölul. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki sem tekur til eignastýringar, fjárfestingarráðgjafar, vörslu og umsýslu hlutdeildarskírteina og hluta sjóða um sameiginlega fjárfestingu, sbr. 1.-3.tl. 1. mgr. 27. gr. laga nr. 161/2002.